Staff < Back

Coordinated by: Radu Hobincu

Attends the laboratories: Computer Programming, Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare 1