Projects

< Back

Set de instrumente specifice roboticii pentru fabricarea componentelor electronice și a nodurilor folosind tehnologii de fabricare digitală

Other department members involved in this project: Vlad Georgescu

Description:Cod proiect

ERANET-MANUNET-TREND-2

Titlul proiectului
(în română)

Set de instrumente specifice roboticii pentru fabricarea componentelor electronice și a nodurilor folosind tehnologii de fabricare digitală

Titlul proiectului
(în engleză)

Tool Kit for Robotics for Manufacturing Electronic components and Nodes using Digital Fabrication Technologies

Acronimul proiectului

TREND

 

 

Domeniu

7 - Tehnologii noi și emergente

Abstract
(în română)

Proiectul propus „TREND” vizează dezvoltarea unui kit de instrumente digitale (DTK) pentru robotică inteligentă, care ar fi relevant pentru industria 4.0 și IoT. DTK va aduce beneficii imense companiilor din UE din producția comercială, unde integrarea robotului inteligent și capabilitățile sale avansate de automatizare vor permite detectarea daunelor timpurii, reducerea risipei de fabricație și facilitează simultan produse personalizate fără a lupta pentru a schimba întregul flux de lucru de fabricație. TREND se va concentra pe provocările care descriu în mod explicit capacitatea inarticulată a roboților industriali pick & place, adică incapacitatea de a simți complexitatea procesării specifice produsului și de a executa o reglementare adecvată a procesului. Vrem să exploatăm diversitatea interdisciplinară a consorțiului, dar care să completeze competențele de bază în știință și tehnologie, demonstrând direct implementarea senzorilor și a funcțiilor multifuncționale în mâna robotului folosind comunicații IT avansate. Ar fi posibilă detectarea inteligentă a versatilității produsului, anticiparea complexității proceselor și rularea rutinelor adaptate pentru urmărirea fabricării diferitelor produse fără schimbarea liniei de producție și cu costuri foarte mici de realizare.

Abstract
(în engleză)

The proposed project “TREND” aims at developing a Digital Tool Kit (DTK) for smart robotics that would be relevant for Industry 4.0 & IoTs. The DTK will immensely benefit the commercial production based EU companies, where integration of smart robot and its advanced automation capabilities will allow sensing early damage, reduce manufacturing wastage & simultaneously facilitates customized products without the struggle to change the entire manufacturing workflow. TREND will focus on the challenges that explicitly describes the inarticulate capability of the industrial pick & place robots i.e. inability to sense product specific processing complexity & execute appropriate process regulation. We want to exploit consortium’s diverse interdisciplinary, but complementing core competencies in science & technology, by demonstrating the inline implementation of sensors & multifunctional features to the robot’s hand using advanced IT communications. It would be made possible to smartly detect the product variability, anticipate process complexities & run adapted routines to followup manufacturing of different products without changing the production line & with very low rampup costs.

Obiectivul proiectului
(în română)

(1) caracterizarea electrică, validarea aplicației senzorilor dezvoltați și a nodurilor electronice aferente,
(2) stabilirea parametrilor electrici, prelucrarea datelor și gestionarea feedback-ului senzorului
(3) contribuții la transmisia de date și comunicării IT între programul de automatizare al robotului în funcție de feedback-ul senzorului.

Obiectivul proiectului
(în engleză)

(1) electrical characterization, application validation of the developed sensors and related electronic nodes,
(2) extraction of the electrical parameters, data processing and handling of the sensor feedback and finally
(3) cumulatively contributing towards the transport of data and initiation of relevant IT communication between robot’s automation program with respect to the sensor’s feedback.

Data începerii contractului

01/03/2021

Data încheierii contractului

28/02/2023

Numărul instituțiilor implicate

6 ( 2 România, 4 Germania)Rezumatul etapei 2021

 

Principalele activități ale etapei sunt legate de definirea caracteristicilor și specificațiilor hardware ale senzorilor și sistemului de comunicație a datelor provenite de la senzori.

Deoarece doar partenerul din România (IMT) a început proiectul anul acesta, pe când partenerii din Germania încep în 2022, majoritatea activităților au fost legate de proiectarea senzorilor.

Astfel, s-au identificat tipurile de senzori de interes pentru aplicațiile finale posibile ale proiectului. În funcție de acestea s-au stabilit specificațiile hardware ale senzorilor. De asemenea, s-a avut în vedere integrarea ulterioară cât mai ușoară a senzorilor în sistemul de achziție de date și comunicație.

 

În funcție de informațiile avute momentan, s-a propus o schemă bloc a sistemului de comunicație date între senzori și viitorul sistem de prelucrare. În etapa a doua este posibil să apară modificări, în funcție de informațiile aduse de partenerii din Germania.

În vederea pregătirii caracterizării senzorilor, ce va avea loc în etapa a doua, au fost identificate echipamentele necesare și a fost achiziționat un echipament care nu se regăsea în portofoliul UPB: analizor de spectru și analizor vectorial de rețea, Siglent SVA1032X.