Professors < Back

Cosmin Popa

Cosmin Popa

Professor


Email: [javascript protected]

Office: Room B107

LEU Complex
Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3
Sect. 6, 061071, Bucharest, Romania

Phone: [javascript protected]

Website:

Coordinates the courses: Analog Integrated Circuits

Coordinates the laboratories: Integrated Circuits and Acquisition Systems

Coordinates the projects: Fabrication Technology for Micro-biosesors Areas and Development of a Portable Device for Diagnostic of Acute Myocardial Infarct

Active in the projects: Thin Film Nano-Transistors Implemented by Nanotechnologies and Organic Technologies at Room Temperature

Publications

2014

POPA, Cosmin, "“Improved Accuracy Current-Mode Multiplier Circuits with Applications in Analog Signal Processing“", IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Volume: 22, Issue: 2 [Journal]

2013

POPA, Cosmin, "“Current-Mode Analog Nonlinear Function Synthesizer Structures”" [Book]
POPA, Cosmin, "“Low-Voltage CMOS Current-Mode Exponential Circuit with 70dB Output Dynamic Range”", Microelectronics Journal, Volume: 44, Issue: 12 [Journal]

2012

POPA, Cosmin, "“High-Accuracy Function Synthesizer Circuit with Applications in Signal Processing”", EURASIP Journal on Advanced in Signal Processing [Journal]
POPA, Cosmin, "“Low-Voltage Improved Accuracy Gaussian Function Generator with Fourth-Order Approximation”", Microelectronics Journal, Volume: 43, Issue: 8 [Journal]

2011

POPA, Cosmin, "“A 2.5GHz CMOS Mixer with Improved Linearity”", Journal of Circuits, Systems and Computers, Volume: 20, Issue: 2 [Journal]
POPA, Cosmin, "“Current-Mode Euclidean Distance Circuit Independent on Technological Parameters”", International Journal of Electronics, Volume: 98, Issue: 11 [Journal]
POPA, Cosmin, "“Multifunctional CMOS Structure with Improved Linearity”", Journal of Circuits, Systems and Computers, Volume: 20, Issue: 7 [Journal]
POPA, Cosmin, "“Synthesis of Computational Structures for Analog Signal Processing”" [Book]

2010

MANOLESCU, Anca, POPA, Cosmin, "“CMOS Differential Structure with Improved Linearity and Increased Frequency Response”", Revue Roumaine des Sciences Techniques, Volume: 55, Issue: 2 [Journal]
POPA, Cosmin, "“CMOS Logarithmic Curvature-Corrected Voltage Reference by Using a Multiple Differential Structure”", Revue Roumaine des Sciences Techniques, Volume: 55, Issue: 4 [Journal]
POPA, Cosmin, "“Low-Power Low-Voltage Superior-Order Curvature Corrected Voltage Reference”", International Journal of Electronics, Volume: 97, Issue: 6 [Journal]
POPA, Cosmin, "“Low-Voltage Low-Power Superior-Order Curvature Corrected Voltage Reference”", Journal on Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Volume: 63, Issue: 2 [Journal]

2009

POPA, Cosmin, “Superior-Order Curvature-Correction Techniques for Voltage References“ [Book]

Degrees

Acadamic positions: (Faculty of Electronics, Telecommunication and Information Technology, Department of Electronic Devices, Circuits and Architectures):
  • Lab Technician (1997 - 1999);
  • Teaching Assistant (2000 - 2003);
  • Assistant Professor (2004 - 2012);
  • Associate Professor (2012 - 2015).
  • Professor (2015 - present).

Professional Experience

Activitate didactică
· Titular curs la disciplinele Circuite integrate analogice, Tehnici de proiectare a structurilor VLSI (ETTI) şi Analog Integrated Circuits, Circuits Intégrés, Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice, Bazele electronicii (FILS);
· Coordonare activităţi de seminar şi laborator la disciplinele Circuite integrate analogice, Tehnici de proiectare a structurilor VLSI analogice, Dispozitive şi circuite electronice (ETTI) şi Analog Integrated Circuits, Circuits Intégrés, Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice, Bazele electronicii, Analog Schaltungen (FILS).

 

Coordonare laboratoare didactice
· Coordonarea laboratorului de Circuite integrate analogice (anul III, 7 serii de predare, aproximativ 600 studenţi);
· Modernizarea în anii 2009, 2012 şi 2014 a lucrărilor de laborator aferente disciplinei Circuite integrate analogice;
· Redactarea în anii 2009 şi 2012 a platformelor de laborator şi în anul 2014 a unui nou îndrumar de laborator pentru disciplina Circuite integrate analogice, util atât pentru laborator, cât şi pentru seminarul aferent aceleiaşi discipline (aproximativ 600 de studenţi).

Academic Activity

Premii obţinute
· Premiul Tudor Tănăsescu, acordat în anul 2013 de Academia Română pentru lucrarea Synthesis of Computational Structures for Analog Signal Processing, publicată la Editura Springer;
· Premiul In Hoc Signo Vinces, distincţia Magna Cum Laude pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, acordat în anul 2006 de Consiliul National al Cercetării Stiinţifice din Invăţământul Superior;
· Premiul In Tempore Opportuno, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, acordat în anul 2008 de Universitatea Politehnica din Bucuresti.

 

Proiecte de cercetare
· Director de proiect în 6 proiecte de cercetare şi coordonator partener pentru un proiect de cercetare (proiecte obţinute prin competiţii naţionale: PCCA, IDEI, CEEX);
· Membru în echipa de cercetare în 15 proiecte de cercetare obţinute prin competiţie naţională.

 

Publicare cărţi
· Publicarea a 3 cărţi la Editura SPRINGER în calitate de unic autor;
· Publicarea a 3 cărţi la Editura Printech în calitate de unic autor;
· Publicarea a 2 culegeri de probleme şi îndrumare de laborator.

 

Publicare articole în reviste internaţionale de prestigiu (ISI) - selectii
· 2 articole publicate în IEEE Transactions on VLSI Systems (factor de impact: 1,218);
· 2 articole publicate în Microelectronics Journal (factor de impact: 0,912);
· 3 articole publicate în Springer Journal on Analog Integrated Circuits and Signal Processing (factor de impact: 0,553);
· 3 articole publicate în International Journal of Electronics (factor de impact: 0,509);
· 1 articol publicat în EURASIP Journal on Advanced in Signal Processing (factor de impact: 0,81).

 

Conducător de doctorat în cadrul Scolii Doctorale de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, din Universitatea Politehnica din Bucureşti, în Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (din anul 2014).