Courses

< Back

Caracterizare avansata a nano-bio-structurilor si dispozitivelor aferente

Master: Nano-Bio-Engineering and Environmental Management

Description:

Cursul porneste de la fenomene specifice, precum Difractia de raze X (DRX) in studiul nano-bio-materialelor si a dispozitivelor si notiuni de interactie a radiatiei X si a electronilor accelerati cu materia ; apoi prezinta Tehnici microscopice de analiza Microscopia electronica de baleiaj (SEM), Microscopia electronica prin transmisie (TEM) in studiul biomaterialelor, Difractia de electroni (SAED), Analiza termica complexa. Laboratorul are lucrari practice distincte despre: DRX, SAXS, SEM + EDAX, TEM, Analiza termica.

Titular curs: Prof. Ecaterina Andronescu (Fac. Chimie, Dept. Nanomateriale); titular laborator: Cercet stiintif. Bogdan Vasile (Fac. Chimie, Dept. Nanomateriale).