Courses

< Back

Micro- si nanomateriale cu proprietati electrice, magnetice si optice

Master: Nano-Bio-Engineering and Environmental Management

Description:

Se studiaza nanomaterialele oxidice cu proprietăţi electrice, magnetice şi optice; materiale ceramice cu proprietăţi electrice; conductori ionici şi supraconductori ceramici; dielectrici de joasă permitivitate (rezonatori de microunde); dielectrici de înaltă permitivitate (feroelectrici relaxori); Nanomateriale cu structuri 0-D (nanoparticule şi quantum dots), structuri 1-D (nanofire, nanofibre, nanotuburi), structuri 2-D (straturi subţiri şi heterostructuri), 3-D (ceramici nanostructurate). Laboratoarele sunt cu lucrari practice de sinteza unor electroceramici prin metode alternative si apoi caracterizarea compoziţională şi morfostructurală.

Titular curs/aplicatii: Conf. Adelina Ianculescu (Chimie, Dept. Nanomat).