Courses

< Back

Bazele nano-bio-științelor

Master: Nano-Bio-Engineering and Environmental Management

Description:

Titular curs/aplicatii: Prof. Anton Ficai (Fac. Chimie, Depart. Nanomateriale).

Cursul formează competențe, abilități necesare soluționării problemelor din domeniul nano-bio-ştiinţelor, domeniul materialelor si dispozitivelor. Sunt multe capitole aplicative: Aplicații ale nano-bio-ştiinţelor în diagnostic, în eliberarea controlată si tintita de nanoparticule – carrier de medicament, regenerarea tisulară, medicina personalizată.
Laboratorul se ocupa de: Sinteza unui nanomaterial semiconductor, Caracterizarea avansată a nanomaterialului obținut, Sinteza unui nanomaterial la alegere în scopul obținerii caracteristicilor dorite.