Anunțuri și evenimente

Toate anunțurile și evenimentele

Concurs profesor norma 13

Universitate/
Facultate/
Departament
Universitatea Politehnica din București (UPB)
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI)
Departamentul de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice (DCAE)
Poziţia în statul de funcţii 13 ...

Mai multe detalii »

1 2 3 4 5 6 »