Despre noi

Specificul departamentului poate fi pe scurt enunţat ca fiind cel de bazele electronicii. Preocupările didactice şi de cercetare ale membrilor acoperă spaţiul delimitat la o extermă de fizica dispozitivelor semiconductoare, parcurge domeniul dispozitivelor semiconductoare, trece prin domeniul circuitelor şi sistemelor electronice fundamentale, pentru ca cealalaltă extremă să atingă nivelul arhitecturilor de calcul şi al limbajelor de programare. În decursul timpului, în departamentul DCAE s-au derulat programe de cercetare în domeniul tehnologiei dispozitivelor semiconductoare, aparatelor electronice, tehnologiei sistemelor de calcul (cu aplicaţii în: grafică, procesare video, tehnologia limbajului vorbit şi dialogul persoană-calculator, tehnici avansate în prelucrarea digitală a semnalelor, inteligenţă artificială și calcul de performanță).

Specializare

Specializarea de care se ocupă departamentul se desfasoară în cadrul Microelectronicii, Optoelectronicii si Nanotehnologiilor.

Laboratoare de cercetare

  • LSMI: Laborator de Structuri Microelectronice
  • MCESI: Modelarea şi Caracterizarea Electrică a Structurilor Integrate
  • SpeeD: Laborator de cercetare în tehnologia vorbirii și a dialogului
  • ARH: Laborator de cercetare în circuite digitale și arhitecturi de calcul

Centre de cercetare

  • CNAE: Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice cotutelat cu Academia Română
  • EDIL: Centru de cercetare și dezvoltare în microelectronică

Secretariat

Adriana Georgiana Neagu