Staff < Back

Coordinated by: Radu Hobincu

Attends the laboratories: Computer Programming, Data Structures and Algorithms, Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare 1


Attributions:

It Technician & Software Developer