Courses

< Back

Tehnici de functionalizare a suprafetelor

Master: Nano-Bio-Engineering and Environmental Management

Description:

Cursul este un curs deosebit de util, intrucat toate biomaterialele necesita in prealabil functionalizari. Se prezinta strategiile si tehnicile de functionalizare, apoi Strategii de functionalizare a suprafetelor, Tehnici de functionalizarea a suprafetelor metalice, semiconductoare, ceramice si polimerice. Laboratorul va aborda lucrari practice cu Tehnici de functionalizarea a suprafetelor metalice, semiconductoare, ceramice si polimerice Tehnici de functionalizarea a suprafetelor metalice/ semiconductoare, ceramice si polimerice.

Titular curs si laborator: Sef Lucr. Alexandru Grumezescu (Dept. Nanomateriale)